ตรวจสอบความเรียบร้อยในการเตรียมความพร้อมการถวายรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจร

วันนี้ ( 21 ต.ค. 60 ) เวลา 06:30 พิทักษ์5,น. 1,2,7,13,นครบาล 6

ว.10 ทางออกประตูเทวาภิรมย์ ตรวจสอบความเรียบร้อยในการเตรียมความพร้อมการถวายรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจร ในการซักซ้อมขบวนพระอิสริยยศ

FacebookTwitterGoogle+Share