ผบก.ผอ.รรท.ผบก.น.6 เข้าร่วมพิธีปล่อยแถวจิตอาสา             เฉพาะกิจ 

วันที่ 11 ต.ค. 60 เวลา 16.30 น.

พล.ต.ต.ดุสิต สมศักดิ์ ผบก.ผอ.รรท.ผบก.น.6

เข้าร่วมพิธีปล่อยแถวจิตอาสา   เฉพาะกิจ เจ้าหน้าที่สายตรวจ ณ ลานพระบรมรูป รัชกาลที่ 6

FacebookTwitterGoogle+Share