ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์สำหรับใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9

ประชาสัมพันธ์…ตชส.สน.จักรวรรดิ วันเสาร์ที่ 27 พ.ค.60 เวลาตั้งแต่ 13.00น.ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.ภพธร จิตต์หมั่น ผกก.สน.จักรวรรดิ ดำเนินการโดย พ.ต.ท.โชคชัย คณะเจริญ รอง ผกก.ป.สน.ฯ มอบหมายให้งานตำรวจชุมชนสัมพันธ์ สน.จักรวรรดิ พร้อมคุณลัดดา อมรชัยประสิทธิ์ ประธานชุมชนอิสรานุภาพ คุณรัตนา พันธ์ุวัฒนกนก ประธานชุมชนกุศลสามัคคีและแม่บ้านตำรวจ สน.จักรวรรดิ ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์สำหรับใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9 ณ โรงเรียนเผยอิง โดยมีวิทยากรคณะครูจากโรงเรียนเผยอิงเป็นผู้ให้การฝึกอบรม ครับ

FacebookTwitterGoogle+Share