พิธีประดับยศ ร.ต.ต.(นายร้อย 53) ประจำปี 2560 จำนวน 40 นาย ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 บก.น.6

ข่าวสาร บก.น.6 วันนี้ (7 เม.ย. 60) เวลาประมาณ 13.00 น. พล.ต.ต.ดร.ทรงพล วัธนะชัย ผบก.น.6 ประธานในพิธี พ.ต.อ.ชุมพร กาญจนรัตน์ รอง ผบก.น.6 พ.ต.อ.ดร.เสนิต สำราญสำรวจกิจ รอง ผบก.น.6 พ.ต.อ.ปิยะวัฒน์ บุญยืนอนนต์ รอง ผบก.น.6 พ.ต.อ.กานต์ ธรรมเกษม รอง ผบก.น.6 พ.ต.อ.นำเกียรติ ธีระโรจนพงษ์ รอง ผบก.น.6
ผกก.สน.ในสังกัด บก.น.6, ผกก.สส.บก.น.6, ครอบครัวข้าราชการตำรวจในสังกัด บก.น.6, รอง ผกก.ฝอ.บก.น.6, ข้าราชการ ฝอ.บก.น.6 เข้าร่วมพิธีประดับยศ ร.ต.ต.(นายร้อย 53) ประจำปี 2560 จำนวน 40 นาย ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 บก.น.6 และร่วมแสดงความยินดีกับนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรใหม่ทุกท่าน วันนี้เป็นวันเกียรติยศและศักดิ์ศรี เพื่อขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการตำรวจ ซึงตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความวิริยะอุสาหะ มาเป็นระยะเวลายาวนาน ก่อเกิดประโยชน์แก่ทางราชการ ให้มีโอกาสเจริญก้าวหน้าในชีวิตการทำงานต่อไป

S__15106070 S__15106058 S__15106059 S__15106060 S__15106061 S__15106062 S__15106066 S__15106068 S__15106069

FacebookTwitterGoogle+Share