โครงการ “คู่มือป้องกันภัย ฉบับประชาชน”

ด้วย บช.น. ได้จัดทำโครงการ “คู่มือป้องกันภัย ฉบับประชาชน” โดยการจัดพิมพ์คู่มือป้องกันภัย ฉบับประชาชน จำนวน ๑๐,๐๐๐ เล่ม และเผยแพร่ไฟล์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางเว็บไซต์ บช.น. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนำไปเป็นคู่มือแนวทางการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกันตนไม่ให้เป็นเหยื่อของคนร้าย รวมทั้งเป็นการสร้างองค์ความรู้ในการป้องกันอาชญากรรมแก่ประชาชนที่สนใจโดยทั่วไป

จึงขอประชาสัมพันธ์ผู้ที่สนใจทุกท่าน สามารถ download ไฟล์คู่มือป้องกันภัยดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์ บช.น. (http://metro.police.go.th/) สำหรับในรูปเล่มทาง บช.น. จะได้ดำเนินการแจกให้กับทุก สน. ต่อไป

 

FacebookTwitterGoogle+Share