พิธีเปิดโครงการ “ตำรวจนครบาลช่วยขาย เพิ่มรายได้ให้ชาวนาไทย”

วันนี้ (29 พ.ย 59) เวลา 08.30 น. พ.ต.อ.ทินกร สมวันดี ผกก.สน.พลับพลาไชย 1 เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ “ตำรวจนครบาลช่วยขาย เพิ่มรายได้ให้ชาวนาไทย”

โดย พล.ต.ท.ศานิตย์ มหถาวร ผบช.น. ร่วมกับอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์, กต.ตร.สน. ในนครบาล ชมรมแม่บ้านตำรวจนครบาล จัดพื้นที่ให้กลุ่มเกษตรกรจำหน่ายข้าวที่มีคุณภาพดีให้กับประชาชนทั่วไป ข้าราชการตำรวจและครอบครัว ในราคาเป็นธรรม ณ ลานเอนกประสงค์ บก.อคฝ.บช.น.

โครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์หลักการและเหตุผล เจตนารมณ์เพื่อให้ตำรวจนครบาลช่วยชาวนาขายข้าว เพื่อเป็นการช่วยเหลือชาวนา เกษตรกรไทย ให้มีสถานที่จำหน่ายและจำหน่ายให้แก่ประชาชนได้โดยตรง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเกษตรกรกระดูกสันหลังของชาติให้สามารถดำรงอยู่ได้ โดยมีตลาดรองรับข้าวที่กลุ่มเกษตรกรปลูก

และในวันอังคารที่ 29 พ.ย.59 เวลาประมาณ 13.00 น. พล.ต.ท.ศานิตย์ มหถาวร ผบช.น. จะมาร่วมกับกลุ่มเกษตรกรชื่อกลุ่ม “ปลูกฮัก” จากจังหวัดยโสธร จำหน่ายข้าวสารให้แก่ประชาชนที่ สน.พลับพลาไชย 1 ตามแนวคิดตำรวจนครบาล “ทำดี ทำได้ ทำทันที”

220161 220169 220209 220211 220241 220247

FacebookTwitterGoogle+Share